IVF resultater 2022

Resultater for Aagaard Fertilitetsklinik

Klinikkens resultater er yderst tilfredsstillende og i toppen internationalt set. Vi tilstræber, at de opnåede graviditeter fører til fødsel af et barn ad gangen, da det både er bedst for moderen og barnet, og derfor har vi i 2022 i gennemsnit på de friske behandlinger kun oplagt 1,02 æg. Det har medført at 98% af graviditeterne var med et enkelt foster.  I mere end 99% af vores behandlinger dyrker vi til blastocyst stadiet, hvilket er medvirkende til de høje graviditetsrater ved ægoplægning af kun 1 æg.

Graviditetschance per IVF/ICSI aspiration 2022

Tabellen ovenfor viser graviditetschancen pr. ægudtagning ved IVF/ICSI-behandling. Tabellen medregner samtlige IVF og ICSI-behandlinger, dvs. også de behandlinger, hvor ægoplægningen aflyses, fordi der ikke er blastocyster på 5-6. dagen.

Den mørkegrønne søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når en IVF eller ICSI-behandling påbegyndes målt på en blodprøve cirka 10 dage efter oplægning.

Den lysegrønne søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster (hjerteaktion) ved skanning cirka 5 uger efter, at der er lagt 1 befrugtet æg op i livmoderen.

Årsagen til, at de to søjler ikke er ens, er, at nogle graviditeter er det, man kalder biokemiske, det vil sige at udviklingen af fosteret går i stå. Risikoen for, at graviditeten blot er biokemisk, stiger med alderen og er desuden biologisk betinget; dette er den væsentligste årsag til, at det bliver vanskeligere at blive gravid med stigende alder.

Graviditetschance når der er oplagt blastocyst i livmoderen 2022

Tabellen ovenfor viser graviditetschancen, når der er oplagt befrugtede æg i livmoderen.

Den mørkegrønne søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når der er oplagt 1 befrugtet æg i livmoderen i forbindelse med IVF- eller ICSI-behandling, målt på en blodprøve cirka 10 dage efter oplægning.

Den lysegrønne søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster ved skanning cirka 5 uger efter, at der er oplagt 1 befrugtet æg i livmoderen.

Som beskrevet i det ovenstående, er de to søjler ikke ens, da nogle graviditeter er biokemiske, hvilket betyder, at udviklingen af fosteret går i stå.

Graviditetschance når der er lagt henholdsvis ”frisk” eller ”froset” blastocyst op i livmoderen 2022

Tabellen ovenfor viser vores resultater (gennemsnit for alle aldre) for IVF- og ICSI-behandling med nedfrosne/optøede blastocyster (befrugtede æg), sammenlignet med behandling med friske æg.

Tabellen viser at graviditetschancen på "frosne" og "friske" æg det den samme. (Friske æg = Æg der ikke har været frosset ned).

I de tilfælde, hvor der er flere gode blastocyster i en behandling, oplægges 1 "friskt" befrugtet æg.  Øvrige gode blastocyster fryses (vitrificeres) og gemmes til senere brug.  Vi udfører i stigende grad også behandlinger, hvor vi udfører totalfrys, det vil sige at vi fryser alle egnede befrugtede æg (ingen frisk oplægning).

Den mørkegrønne søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når en frysebehandling påbegyndes, målt på en blodprøve cirka 10 dage efter oplægning.

Den lysegrønne søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster ved skanning cirka 5 uger efter, at der er oplagt 1 befrugtet æg i livmoderen.

Graviditetschance ved oplægning af donoræg (recipienter) 2022

Tabellen ovenfor viser vores resultater (gennemsnit for alle aldre) for ægdonation. Vores strategi er, at der fryses (vitrificeres) blastocyster ved ægdonationsbehandlingen, som så senere lægges op i livmoderen efter optøning. Denne strategi er mere patientvenlig, da en "fryse"-cyklus meget nemmere kan planlægges end en ”frisk" cyklus.  Som det fremgår af tidligere tabel, er der ikke forskel på graviditetschancen mellem oplægning af "fryse"-æg eller ”friske” æg.

Den mørkegrønne søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når en frysebehandling påbegyndes, målt på en blodprøve cirka 10 dage efter oplægning.

Den lysegrønne søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster ved skanning cirka 5 uger efter, at der er oplagt 1 befrugtet æg i livmoderen.

Graviditetschance ved oplægning af PGT (ægsortering) undersøgte æg Gennemsnit for de seneste 5 år

Tabellen ovenfor viser vores resultater (gennemsnit alle aldre) for PGT-M/PGT-SR/PGT-A behandling. Der oplægges blastocyster i en frysecyklus, da blastocyster altid fryses (vitrificeres) i forbindelse med ægsortering. Der oplægges en blastocyst, hvor der ved PGT-M/PGT-SR/PGT-A analyse er påvist normale kromosomer.

Den mørkegrønne søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når en frysebehandling påbegyndes, målt på en blodprøve cirka 10 dage efter oplægning.

Den lysegrønne søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster ved skanning cirka 5 uger efter, at der er oplagt 1 befrugtet æg i livmoderen.