IVF resultater

Resultater for Aagaard Fertilitetsklinik

Klinikkens resultater er yderst tilfredsstillende og i toppen internationalt set. Vi tilstræber, at de opnåede graviditeter fører til fødsel af ét barn ad gangen, da det både er bedst for moderen og barnet, og derfor har vi i 2018 i gennemsnit på de friske behandlinger kun oplagt 1,05 æg i gennemsnit. Det har medført at 98,2 % af graviditeterne var med et enkelt foster. I mere end 99 % af vores behandlinger dyrker vi til blastocyst stadiet, hvilket er medvirkende til de høje graviditetsrater ved ægoplægning af kun 1 æg.

Resultatseneste5årpåbegyndtbehandling2

N=1392

Tabellen ovenfor viser graviditetschancen pr. påbegyndt IVF/ICSI behandling (start på hormon (FSH) . Tabellen medregner samtlige IVF og ICSI behandlinger, dvs. også de behandlinger, hvor æg oplægningen aflyses, fordi der ikke er blastocyster på 5-6. dagen.

Den mørkegrå søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når en IVF eller ICSI behandling påbegyndes målt på en blodprøve ca. 10 dage efter oplægning.

Den lysegrå søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster (hjerteaktion) ved skanning ca. 5 uger efter, at der er lagt 1 (eller 2) befrugtede æg op i livmoderen.

Årsagen til, at de to søjler ikke er ens, er, at nogle graviditeter er det, man kalder biokemiske, dvs. at udviklingen af fosteret går i stå. Risikoen for, at graviditeten blot er biokemisk, stiger med alderen og er desuden biologisk betinget; dette er den væsentligste årsag til, at det bliver vanskeligere at blive gravid med stigende alder.

resultater_5år_pr transfering2

N = 1008

Tabellen ovenfor viser graviditetschancen, når der er oplagt befrugtede æg i livmoderen.

Den mørkegrå søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når der er oplagt 1 (eller 2) befrugtede æg i livmoderen i forbindelse med IVF eller ICSI behandling, målt på en blodprøve ca. 10 dage efter oplægning.

Den lysegrå søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster ved skanning ca. 5 uger efter, at der er oplagt 1 (eller 2) befrugtede æg i livmoderen.

Som beskrevet i det ovenstående, er de to søjler ikke ens, da nogle graviditeter er biokemiske, hvilket betyder, at udviklingen af fosteret går i stå.

resultater_5år_Frosne vs friske æg2

N fryseæg = 849  Gennemsnitsalder 37,2 år

N Friske æg = 1008, Gennemsnitsalder 36,8 år.

Tabellen ovenfor viser vores resultater (gennemsnit for alle aldre) for IVF og ICSI behandling med nedfrosne/optøede blastocyster (befrugtede æg), sammenlignet med behandling med friske æg.

Tabellen viser at graviditetschancen på ”frosne” og ”friske” æg det den samme.

I de tilfælde, hvor der er flere gode blastocyster i en behandling, oplægges 1 (eller 2) ”friske” befrugtede æg. Øvrige gode blastocyster fryses (vitrificeres) og gemmes til senere brug. Vi udfører i stigende grad også behandlinger, hvor vi udfører totalfrys, dvs. at vi fryser alle egnede befrugtede æg (ingen frisk oplægning).

Den mørkegrå søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når en frysebehandling påbegyndes, målt på en blodprøve ca. 10 dage efter oplægning.

Den lysegrå søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster ved skanning ca. 5 uger efter, at der er oplagt 1 (eller 2) befrugtede æg i livmoderen.

Resultater for ægdonationsbehandling.

donor-egg-results

N = 156

Tabellen ovenfor viser vores resultater (gennemsnit for alle aldre) for ægdonation. Vores strategi er, at der fryses (vitrificeres) blastocyster ved ægdonationsbehandlingen, som så senere lægges op i livmoderen efter optøning. Denne strategi er mere patientvenlig, da en ”fryse” cyklus meget nemmere kan planlægges end en ”frisk” cyklus. Som det fremgår af tidligere tabel, er der ikke forskel på graviditets chance mellem ”fryse” æg og ”friske” æg oplægning.

Den mørkegrå søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når en frysebehandling påbegyndes, målt på en blodprøve ca. 10 dage efter oplægning.

Den lysegrå søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster ved skanning ca. 5 uger efter, at der er oplagt 1 (eller 2) befrugtede æg i livmoderen.

Resultater efter ægsortering (PGT-M/PGT-SR/PGT-A)

pgd pgs results

N = 66

Tabellen ovenfor viser vores resultater (gennemsnit alle aldre) for PGT-M/PGT-SR/PGT-A behandling.. Der oplægges blastocyster i en frysecyklus, da blastocyster altid fryses (vitrificeres) i forbindelse med ægsortering. Der oplægges en blastocyst, hvor der ved PGT-M/PGT-SR/PGT-A analyse er påvist normale kromosomer.

Den mørkegrå søjle i tabellen viser chancen for en positiv graviditetstest, når en frysebehandling påbegyndes, målt på en blodprøve ca. 10 dage efter oplægning.

Den lysegrå søjle i tabellen viser chancen for, at der er et levende foster ved skanning ca. 5 uger efter, at der er oplagt 1 (eller 2) befrugtede æg i livmoderen.