Social freezing

NEDFRYSNING AF KVINDERS UBEFRUGTEDE ÆG

SOCIAL FREEZING

Ved social freezing forstås nedfrysning af kvinders æg med henblik på bevarelse af eller forlængelse af den fertile periode.

Social freezing er lovligt på private fertilitetsklinikker (www.retsinformation.dk)

Behandlingen kan tilbydes kvinder, som har en lav æg-reserve, bedømt ved ultralydsskanning og måling af det antimüllerske hormon (AMH).

Kvinder danner ikke nye æg, men bruger af de æg, som hun er født med.

Nogle kvinder er født med en høj æg-reserve og andre med en mindre. Som årene går, falder æg-reserven.

Social freezing kan være relevant for den eller de kvinder, som af private grunde ønsker at udskyde graviditet til senere

Der er aldersmæssig sammenhæng mellem æggenes kvalitet og chancen for at behandlingen lykkes. Social Freezing bør derfor sjældent tilbydes kvinder over 40 år.

De ubefrugtede og nedfrosne æg må i Danmark opbevares af den private klinik op til 5 år.

Vedrørende priser og detaljer i behandlingen – se klinikkens prisliste.