Undersøgelser

Årsagen til barnløshed og manglende fertilitet kan findes hos både kvinder og mænd. I nogle tilfælde lykkes det ikke at finde årsagen, men for at behandlingen har de bedste forudsætninger for at give det ønskede resultat, er det vigtigt, at udredningen bliver så grundig som muligt. 

UDREDNINGSPROGRAM FOR DIG SOM KVINDE

  • Blodprøve til test for HIV og Hepatitis
  • Podning for chlamydia, mycoplasma, ureaplasma urealyticum 
  • Celleprøve fra livmoderhalsen
  • Passageundersøgelse af livmoderhulrummet og æggelederne ved ultralydsundersøgelse (HSU) 
  • Blodprøve til hormonanalyse, herunder AMH
  • Udvidet hormonprofil - ved mistanke om PCO 
  • Hysteroskopi ved mistanke om polyp eller i tilfælde af gentagne aborter

UDREDNINGSPROGRAM FOR DIG SOM MAND

  • Blodprøve til test for HIV og Hepatitis
  • Sædanalyse (hvis antallet af sædceller er stærkt nedsat, kan det blive nødvendigt, at foretage supplerende undersøgelser såsom ultralydsskanning af testis og udvidet hormonprofil)

KRAV OM HIV OG HEPATITIS-TEST FØR BEHANDLINGSSTART

Ifølge EUs Vævsdirektiv er det lovpligtigt, at alle par testes for HIV, Hepatitis B (HbsAG og Anti-HBc) og Hepatitis C (Anti-HCV-Ab) før fertilitetsbehandlingen påbegyndes.

BEHANDLINGSMULIGHEDER EFTER UDREDNING

KUNSTIG BEFRUGTNING IVFKunstig befrugtning også kaldet reagensglasbehandling og ægtransplantation
ICSIBefrugtning af ægget ved mikroinsemination, dvs. at en enkel sædcelle indsprøjtes i ægget
ÆGDIAGNOSTIK (PGD)Det befrugtede æg diagnosticeres for kendte genetiske sygdomme, som manden eller kvinden er bærere af. Det kunne f.eks. være huntingtons chorea eller cystisk fibrose.
ÆGSCREENING (PGS)Det befrugtede æg screenes for at sikre, at 23 kromosompar (22 autosomer og kønskromosomerne X og Y) er til stedet, dvs. at ægget har et normalt kromosomantal.
ASSISTED HATCHINGI laboratoriet laves et lille hul i æggeskallen inden æggene lægges tilbage i livmoderen
TESAKirurgisk udtagning af sædceller fra testiklerne, hvis manden er steriliseret eller ikke kan levere sædceller på vanlig vis
ÆGDEPONERINGNedfrysning af befrugtede æg af høj kvalitet efter IVF behandling
SÆDDEPONERINGNedfrysning af sæd i tilfælde hvor:
- manden skal gennemgå medicinsk behandling, der kan have skadelig virkning på sædcellerne
- manden har vanskeligt ved at levere sæd på ægudtagningsdagen
- manden er forhindret i at møde på dagen for insemination eller ægudtagning
- manden overvejer at lade sig sterilisere
INSEMINATION IUIInseminationsbehandling med partners sæd (IUI-H)
Inseminationsbehandling med donorsæd (IUI-D)