Gender

Blastocystdyrkning

Hos Aagaard Fertilitetsklinik tilstræbes blastocystudvikling ved alle ægudtagninger uanset alder. Da vi ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten og synes, at alle skal have den bedste chance, foretages blastcystdyrkning uden beregning.

HVORFOR BLASTOCYSTDYRKNING?

Under naturlige forhold bliver ægget efter ægløsning befrugtet i den yderste tredjedel af æggelederen. Efter befrugtningen transporteres ægget frem til livmoderen, hvor det ankommer på 5. dag.

Ved IVF-/ICSI-behandling har det hidtil været kutyme at lægge ægget tilbage i livmoderen på 2.-3. dag efter befrugtningen.

I takt med, at de medier, vi anvender i laboratoriet, er blevet bedre, er det nu muligt at lade ægget udvikle sig over 5-6 døgn i embryoskop. Denne metode kaldes for blastocystdyrkning. Ved at dyrke de befrugtede æg i 5-6 døgn til blastocyststadiet i et embryoskop, kan vi bedre udvælge det befrugtede æg, der giver den bedste graviditetschance. Endvidere vil evt. overskydende æg/blastocyster oftere overleve en frysebehandling. Resultaterne efter blastocystdyrkning er da også meget bedre, når man ser på graviditetschancen pr. oplægning. 

I ca. 15% af de tilfælde, hvor der tages æg ud, når æggene ikke til blastocyststadiet. Dette afhænger naturligvis meget af kvindens alder på tidspunktet for behandlingen.

5 GODE GRUNDE TIL BLASTOCYSTDYRKNING

Med blastocystdyrkning opnås:

  1. Optimale betingelser for udvælgelsen af det bedst egnede æg
  2. Den største overlevelse ved nedfrysning (90-95%)
  3. Den største graviditetschance ved fryseforsøg
  4. Den største graviditetschance pr. oplægning
  5. Mulighed for at udføre ægscreening (PGS) og ægdiagnostik (PGD)

HVAD ER ET EMBRYOSKOP?

Et embryoskop er et apparat, hvori de befrugtede æg dyrkes under meget konstante forhold, og hvor iltkoncentrationen er sænket til 5% for at efterligne forholdene i æggelederen/livmoderen mest muligt. Der er indbygget et kamera i embryoskopet, så de befrugtede æg kan overvåges døgnet rundt. Således har man information fra alle døgnets 24 timer som grundlag for at udvælge det befrugtede æg, der giver den bedste graviditetschance.