Baby fødder

Priser

Fertilitetsudredning og fertilitetsbehandling

Hvis der betales kontant, må vi i henhold til dansk lovgivning, maximum modtage 14.999,00 DKK.

Konsultation

1. konsultation evt. inkl. ultralydsskanning1.575 DKK

Fertilitetsudredning kvinder

Fertilitetsudredning
Ultralydsskanning1.050 DKK
Endometrie priming2.100 DKK
Blodprøve AMH (måling af ægreserve)800 DKK
Kikkertundersøgelse af livmoderhulen (Diagnostisk hysteroskopi)5.250 DKK
WIN-test10.500 DKK
Passageundersøgelse (HSU)2.625 DKK
Test for HIV og Hepatitis550 DKK
Kvindelig fertilitetsudredningspakke (lille). Inkl. 1. konsultation, ultralydsskanning og blodprøver (AMH, FSH og LH).3.675 DKK
Kvindelig fertilitetsudredningspakke (udvidet). Inkl. 1. konsultation, ultralydsskanning, passageundersøgelse og blodprøver.4.725 DKK

Fertilitetsudredning mænd

Fertilitetsudredning
Forundersøgelse/konsultation ved mandlig infertilitet1.575 DKK
Udvidet sædanalyse med DFI og oxidativ stress2.950 DKK
Sædanalyse630 DKK
Sædanalyse inkl. skanning af testes1.050 DKK
Test HIV & Hepatitis blodprøve550 DKK
Diagnostisk TESA*4.200 DKK
*Sædanalyse og mandlig forundersøgelse skal foretages forud for TESA.

Inseminationsbehandling IUI

Indledende samtale er gratis
Insemination med partners sæd (IUI-H). Inkl. 1 graviditetsscanning. Pris er eksklusiv blodprøver og medicin.2300 DKK
Insemination med donorsæd* (IUI-D). Inkl. 1 graviditetsscanning. Pris er eksklusiv blodprøver, medicin og donorsæd.2300 DKK
Follikelreduktion2.100 DKK
* Donorsæd kan købes fragtfrit (værdi 800 kr.) i vores egen sædbank, Skejby Cryobank. Ved køb af sæd i andre sædbanker, faktureres et håndteringsgebyr på 375 DKK ved modtagelse. Priser på donorstrå fra Skejby Cryobank samt priser på optøning og klargøring kan ses på Skejby CryoBanks hjemmeside.

Pakke med 3 IUI (Insemination) behandlinger

Pakke med 3 IUI behandlinger
3 inseminations behandlinger med partners sæd (IUI-H). Inkl. graviditetsscanning. Eksklusiv blodprøver og medicin samt udgifter til mandlig udredning.6.300 DKK
Insemination med donorsæd (IUI-D). Inkl. graviditetsskanning. Eksklusiv donorsæd, blodprøver og medicin.6.300 DKK.
Follikelreduktion2.100 DKK

Kunstig befrugtning IVF

Kunstig befrugtning IVF
Indledende samtale og økonomigennemgangGratis
1 IVF behandling. Eksklusiv blodprøver, medicin og eventuel donorsæd.24.500 DKK.
BlastocystdyrkningGratis
IVF mild stimulation. Eksklusiv blodprøver, medicin og eventuel donorsæd.13.200 DKK
Tillæg for mikroinsemination (ICSI)3.700 DKK
Tillæg for assisted hatching (AHA)3.150 DKK
Tillæg for udtagning af sædceller (TESA)4.200 DKK
Oplægning af optøede, befrugtede æg (fryseforsøg)9.950 DKK
Opbevaring af æg pr. år (gratis 1. år)2.600 DKK
Modtagelse af blastocyster fra udlandet med henblik på oplægning14.700 DKK*
*Oplægning pr. gang 9.950 DKK Frysemedie 3.150 DKK (betales én gang) Håndteringsgebyr 2.100 DKK (betales én gang)

Pakke med 3 IVF behandlinger. Kvinder 35 år eller derunder.

Kvinder 35 år eller derunder.
3 IVF behandlinger. Kvinder 35 år eller derunder. Eksklusiv blodprøver, medicin og evt. donorsæd.44.500 DKK
3 IVF behandlinger med mikroinsemination (ICSI). Kvinder 35 år eller derunder. Eksklusiv blodprøver, medicin og evt. donorsæd.51.500 DKK
3 IVF behandlinger med mikroinsemination (ICSI) og udtagning af sædceller (TESA). Kvinder 35 år eller derunder. Eksklusiv blodprøver og medicin.60.300 DKK

Definition af pakken

Aftalen omfatter et behandlingsforløb bestående af maksimalt tre udtagninger af æg, og som en del af denne oplægning af æg, hvis det er muligt.

Aftalen omfatter desuden to ekstra oplægninger af nedfrosne æg (FER). 

Kontrakten betragtes afsluttet og opfyldt, hvis der opnås graviditet og der fødes et levedygtigt barn.

Pakke med 3 IVF behandlinger. Kvinder mellem 36 og 39 år.

Kvinder mellem 36 og 39 år.
3 IVF behandlinger. Kvinder mellem 36 og 39 år. Eksklusiv blodprøver, medicin og evt. donorsæd.47.500 DKK
3 IVF behandlinger med mikroinsemination (ICSI). Kvinder mellem 36 og 39 år. Eksklusiv blodprøver, medicin og evt. donorsæd.56.500 DKK
3 IVF behandlinger med mikroinsemination (ICSI) og udtagning af sædceller (TESA). Kvinder mellem 36 og 39 år. Eksklusiv blodprøver, medicin og evt. donorsæd.68.800 DKK

Definition af pakken

Aftalen omfatter et behandlingsforløb bestående af maksimalt tre udtagninger af æg, og som en del af denne oplægning af æg, hvis det er muligt.

Aftalen omfatter desuden to ekstra oplægninger af nedfrosne æg (FER). 

Kontrakten betragtes afsluttet og opfyldt, hvis der opnås graviditet og der fødes et levedygtigt barn.

Pakke med 3 IVF behandlinger. Kvinder 40 år eller derover.

Kvinder 40 år eller derover.
3 IVF behandlinger. Kvinder 40 år eller derover. Eksklusiv blodprøver, medicin og evt. donorsæd.52.500 DKK
3 IVF behandlinger med mikroinsemination (ICSI). Kvinder 40 år eller derover. Eksklusiv blodprøver, medicin og evt. donorsæd.59.500 DKK
3 IVF behandlinger med mikroinsemination (ICSI) og udtagning af sædceller (TESA). Kvinder 40 år eller derover. Eksklusiv blodprøver, medicin og evt. donorsæd.71.800 DKK

Definition af pakken

Aftalen omfatter et behandlingsforløb bestående af maksimalt tre udtagninger af æg, og som en del af denne oplægning af æg, hvis det er muligt.

Aftalen omfatter desuden to ekstra oplægninger af nedfrosne æg (FER). 

Kontrakten betragtes afsluttet og opfyldt, hvis der opnås graviditet og der fødes et levedygtigt barn.

PGT-A / PGT-M / PGT-SR (Til behandling med IVF og ægdiagnostik)

Vi er den eneste privatklinik i Skandinavien, der tilbyder  PGT-A, PGT-M og PGT-SR:

PGT-A / PGT-M / PGT-SR (Til behandling med IVF og ægdiagnostik)
PGT. Biopsi pr. ægudtagning (hvis der er egnede blastocyster)10.500 DKK
Opsætning genetisk test for PGT-SR (Translokation el. lign.) eller PGT-M (Monogen Arvelig Sygdom) analyse v. CooperGenomics, England26.250 DKK
Til PGT-M og PGT-SR kommer et administrations- og håndteringsgebyr5.250 DKK Betales inden opsætning af analyse.
1 IVF behandling med mikroinsemination (ICSI). Eksklusiv blodprøver, medicin og evt. donorsæd.28.200 DKK
Gen-/kromosomanalyse pr. blastocyst v. CooperGenomics, England.5.250 DKK

Ægdonationsbehandling

Ægdonationsbehandling
Indledende samtale inkl. nedfrysning af sæd og donorsøgning7.350 DKK
1 ægdonationsbehandling.51.975 DKK*
*Aftalen omfatter én behandling med én ægudtagning og maksimalt én ægoplægning. Grundpris 51.975 DKK. I denne pris er inkluderet: • Lovpligtige blodprøver • Genetiske test af donor • Medicin til donor • Alle samtaler, kontroller og skanninger** • Sædanalyse og nedfrysning • Befrugtning ved ICSI-metoden (mikroinsemination) • Blastocystdyrkning • Minimum én blastocyst efter dyrkning • Nedfrysning af samtlige, egnede æg efter dyrkning • 1 ægoplægning • HcG blodprøve, 10 dage efter ægoplægning • 7-ugers skanning samt tryghedsskanning om nødvendigt. Eksklusiv: Blodprøver til recipient, medicin til recipient og eventuel donorsæd. **Alle samtaler, kontroller og scanninger uden underskrevet kontrakt betales efter gældende prisliste.

Ægdepot

Nedfrysning af egnede æg efter ægudtagning med henblik på senere oplægningGratis
Nedfrysning af overskydende, egnede æg efter ægudtagning.Gratis.
Depot pr. år2.600 DKK (første år gratis)
Forsendelse af æg til/fra klinikken i dryshipper i DK. Husk at bestille din forsendelse i god tid - og min. 8 hverdage før det skal bruges. Hvis du/I ønsker en hasteforsendelse skal du/I kontakte os, så vil vi forsøge at være behjælpelige med leveringen hurtig afsendt. Der forventes en højere forsendelsespris.2.625 DKK
Forsendelse af æg til/fra klinikken i dryshipper uden for Danmark. Husk at bestille din forsendelse i god tid - og min. 8 hverdage før det skal bruges. Hvis du/I ønsker en hasteforsendelse skal du/I kontakte os, så vil vi forsøge at være behjælpelige med leveringen hurtig afsendt. Der forventes en højere forsendelsespris.Pris afhængig af destination. Kontakt os venligst via mail eller telefon for pris.

Social Freezing

Indledende samtaleGratis
Social freezing - første behandling23.500 DKK*
2. ægudtagning indenfor 6 mdr.21.000 DKK
3. ægudtagning indenfor 6 mdr.19.000 DKK
Opbevaring af oocytter per år2.600 DKK
Opbevaring af oocytter for 5 år11.500 DKK
Optøning af frosne oocytter, befrugtning med ICSI og dyrkning (op til 15 oocytter).8.000 DKK
Oplægning af optøede, befrugtede æg (fryseforsøg). Per oplægning.9.950 DKK
*Dertil kommer udgifter til blodprøver (skal tages én gang, se prisliste) samt udgifter til medicin .

Sæddepot

Sæddepot
Depot pr. år2.600 DKK Rabat ved bestilling og betaling for flere år af gangen.
Nedfrysning (pr. gang)1.050 DKK
Forsendelse af sæd til/fra klinikken i dryshipper* *) Husk at bestille din forsendelse i god tid - og min. 8 hverdage før det skal bruges. Hvis du/I ønsker en hasteforsendelse skal du/I kontakte os, så vil vi forsøge at være behjælpelige med leveringen hurtig afsendt. Der forventes en højere forsendelsespris end normalt, alt afhængigt af løsningen, vi når frem til.2.625 DKK

Behandling med donorsæd fra ekstern sædbank

Behandling med donorsæd fra ekstern sædbank
Modtagelse og registrering af donorsæd375 DKK
Optøning og klargøring af donorsæd525 DKK

Behandling med donorsæd fra ven eller bekendt

Behandling med donorsæd fra ven eller bekendt
Depot pr. år2.600 DKK Rabat ved bestilling og betaling for flere år ad gangen.
Nedfrysning af sæd pr. gang1.050 DKK
Optøning og klargøring af sæd pr gang525 DKK
Risikovurdering kendt donor (inkl. Sædanalyse)7.350 DKK
Blodprøvepakke kendt donor (HIV/HEP, NAT, Syfilis, Clamydia og Gonokokker)1.900 DKK
For priser på donorsæd se venligst prisliste på skejbycryobank.dk

EVITA test

EVITA test
Gender, kønsanalyse fra 10. graviditetsuge1.800 DKK
EVITA complete, fra 10. graviditetsuge14.700 DKK
Scanning forud for EVITA test650 DKK

Akupunktur

Akupunktur
1 behandling525 DKK
Pakke på 5 behandlinger2100 DKK

Graviditetsskanning

Graviditetsskanning
3D, babyface. (Inklusiv et USB-stik med billeder).1050 DKK
Graviditetsscanning (fra uge 6)650 DKK
Efterfølgende graviditetsskanninger650 DKK

Blodprøver

Blodprøver
Konsultationsblodprøver (AMH, TPO, TSH, Prolactin, D-vitamin, HIV og Hepatitis, klamydia og Rubella)4.200 DKK
AMH800 DKK
HIV & Hepatitis550 DKK
Syfilis200 DKK
PCO3.450 DKK
Kendt donor blodprøver1.900 DKK
hCG blodprøve200 DKK
Konsultation ved blodprøvetagning. Igangværende patienter hos Aagaard Klinik undtaget.210 DKK

Tillægsydelser

Tillægsydelser
Administrationsomkostning for udenlandske patienter pr. faktura275 DKK
Administrationsomkostning for patienter, der behandles i udlandet pr. faktura275 DKK
Udeblivelsesgebyr525 DKK
Administrativt gebyr flytning af blastocyster indland og udland6.300 DKK
Forsendelse af sæd, æg og embryoner i DK2.625 DKK
Forsendelse af sæd, æg og embryoner til udlandPris afhængig af destination. Kontakt os venligst via mail eller telefon for pris.
Receptudskrivning (patienter, der ikke er i behandling i klinikken)160 DKK
Email konsultation, hvis du ikke er i behandling på klinikken.420 DKK
Telefonkonsultation hvis du ikke er i behandling hos os.420 DKK
Administrationsgebyr ved udfærdigelse af attester og blanketter.1.050 DKK
Modtagelsesgebyr (ved modtagelse af æg og embryoner fra udlandet).3.150 DKK
Forsendelse af papirrecept, indland.50 DKK
Forsendelse af papirrecept, udland.75 DKK

1. Stråene betales forud. Hvis depotet ophæves, refunderes 75 % af prisen for den resterende beholdning. Prisen for depot gælder uanset mængden af sædstrå. 

2. Aftalen omfatter 3 gennemførte behandlinger eller op til i alt 5 påbegyndte behandlinger. Det betales således ikke ekstra for op til 2 afbrudte behandlinger.

3. Ved afbrudt behandling forstås en behandling, hvor der ikke er mindst et modent æg ved ægudtagningen.
Oplægning af overskydende nedfrosne æg efter 1. og 2. behandling er uden beregning. Fryseæg skal anvendes inden næste friske forsøg igangsættes.

Oplægning af overskydende nedfrosne æg efter 3. behandling kan tilkøbes efter gældende prisliste.

4.Prisen for depot gælder uanset mængden af sædstrå.

*Donorsæd kan købes fragtfrit (værdi ca. 500 kr.) i vores egen sædbank, Skejby Cryobank.
Ved køb af sæd i andre sædbanker, faktureres et håndteringsgebyr på 350 kr ved modtagelse.

Alle priser er uden medicin.