Fertility

Fertilitetsbehandling Aarhus

Årsagen til barnløshed og manglende fertilitet kan findes hos både kvinder og mænd. Behandlingen afhænger af jeres ønsker og historie.
Vi anbefaler således, at I ringer til klinikken for en uforpligtende samtale. Vi vil gennemgå jeres tidligere undersøgelser og behandlinger, så vi i fællesskab kan finde frem til et indivuduelt udredningsprogram og den fertilitetsbehandling, der er bedst præcis for jer.

ÅRSAGER TIL BARNLØSHED

Der kan være mange årsager til barnløshed:

  • Lukkede eller manglende æggeledere
  • Sammenvoksninger (endometriose)
  • Nedsat sædkvalitet eller manglende sædceller
  • Manden er tidligere steriliseret

Endeligt kan årsagen til barnløshed være uforklaret, dvs. at hverken manden eller kvinden tilsyneladende fejler noget.

BEHANDLINGSMULIGHEDER

KUNSTIG BEFRUGTNING IVF

Kunstig befrugtning også kaldet reagensglasbehandling og ægtransplantation

ICSI

Befrugtning af ægget ved mikroinsemination, dvs. at en enkel sædcelle indsprøjtes i ægget

ÆGDIAGNOSTIK (PGD)

Det befrugtede æg diagnosticeres for kendte genetiske sygdomme, som manden eller kvinden er bærere af. Det kunne f.eks. være huntingtons chorea eller cystisk fibrose.

ASSISTED HATCHING

I laboratoriet laves et lille hul i æggeskallen inden æggene lægges tilbage i livmoderen

TESA

Kirurgisk udtagning af sædceller fra testiklerne, hvis manden er steriliseret eller ikke kan levere sædceller på vanlig vis

ÆGDEPONERING

Nedfrysning af befrugtede æg af høj kvalitet efter IVF behandling

SÆDDEPONERING

Nedfrysning af sæd i tilfælde hvor:

  • manden skal gennemgå medicinsk behandling, der kan have skadelig virkning på sædcellerne
  • manden har vanskeligt ved at levere sæd på ægudtagningsdagen
  • manden er forhindret i at møde på dagen for insemination eller ægudtagning
  • manden overvejer at lade sig sterilisere

INSEMINATION IUI

Inseminationsbehandling med partners sæd (IUI-H) 
Inseminationsbehandling med donorsæd (IUI-D)  

3-pak IVF behandling / ICSI behandling

Definition af pakken

Aftalen omfatter et behandlingsforløb bestående af maksimalt tre udtagninger af æg, og som en del af denne oplægning af æg, hvis det er muligt.

Aftalen omfatter desuden to ekstra oplægninger af nedfrosne æg (FER). 

Kontrakten betragtes afsluttet og opfyldt, hvis der opnås graviditet og der fødes et levedygtigt barn.

KUNSTIG BEFRUGTNING IVFKunstig befrugtning også kaldet reagensglasbehandling og ægtransplantation
ICSIBefrugtning af ægget ved mikroinsemination, dvs. at en enkel sædcelle indsprøjtes i ægget
ÆGDIAGNOSTIK (PGD)Det befrugtede æg diagnosticeres for kendte genetiske sygdomme, som manden eller kvinden er bærere af. Det kunne f.eks. være huntingtons chorea eller cystisk fibrose.
ÆGSCREENING (PGS)Det befrugtede æg screenes for at sikre, at 23 kromosompar (22 autosomer og kønskromosomerne X og Y) er til stedet, dvs. at ægget har et normalt kromosomantal.
ASSISTED HATCHINGI laboratoriet laves et lille hul i æggeskallen inden æggene lægges tilbage i livmoderen
TESAKirurgisk udtagning af sædceller fra testiklerne, hvis manden er steriliseret eller ikke kan levere sædceller på vanlig vis
ÆGDEPONERINGNedfrysning af befrugtede æg af høj kvalitet efter IVF behandling
SÆDDEPONERINGNedfrysning af sæd i tilfælde hvor:
- manden skal gennemgå medicinsk behandling, der kan have skadelig virkning på sædcellerne
- manden har vanskeligt ved at levere sæd på ægudtagningsdagen
- manden er forhindret i at møde på dagen for insemination eller ægudtagning
- manden overvejer at lade sig sterilisere
INSEMINATION IUIInseminationsbehandling med partners sæd (IUI-H) 
Inseminationsbehandling med donorsæd (IUI-D)