Om Aagaard

FORTID OG NUTID

Aagaard Klinik har eksisteret siden 2004, hvor vi overtog en gynækologisk speciallægepraksis i Aarhus. I dag består Aagaard Klinik af tre enheder, nemlig:

Aagaard Klinik foretager behandling af ventelistepatienter fra Patientvisitationen, patienter med sundhedsforsikring samt private patienter fra ind- og udland.

Vi råder i dag over det mest avancerede udstyr og anvender de mest effektive behandlingsmetoder. Som den eneste privatklinik i Skandinavien kan vi tilbyde PGT behandling. Aagaard Klinik er som den eneste fertilitetsklinik i Danmark akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det betyder, at vi har bevis på, at vi lever op til de samme høje krav, som de offentlige sygehuse. Du kan downloade vores akkreditering her.

Desuden er klinikken godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed i henhold til EUs Vævsdirektiv med henblik på inseminations- og IVF behandling samt af VIA University College som klinisk uddannelsessted for bioanalytikere. Vi er også engagerede i flere forskningsprojekter.

I 2009 flyttede vi ind i vores nye klinik på Hedeager 35 i Skejby. Den nye klinik giver os et stort udviklingspotentiale og muliggør ligeledes en række tilvalg såsom operation med indlæggelse.

Aagaard Klinik kan foretage ca. 5.000 undersøgelser om året. Siden 2004 har klinikkens behandlinger på fertilitetsområdet resulteret i over 3000 fødte børn. 

aagaard fertilitetsklinik