Forskning

STUDIE: Betingede og kumulative priser for levende fødsler efter overførsel af blastocyst
Vi tilstræbte at undersøge levendefødselsrate (LBR), kumulativ levendefødselsrate (CLBR) på fortløbende friske og frosne-optøede in vitro befrugtningscykler/fertilization (IVF) og CLBR efter et helt IVF-program, der kun involverede flere ovariestimulationer ved kun at bruge blastocystoverførsel.

Studiet
Fra 1. januar 2014 til 31. december 2018 inkluderede vi kvinder i alderen 18-45 år, der opstartede IVF eller ICSI ved Aagaard Klinik. Det primære resultat var levende fødsel, og sekundære resultater var en positiv hCG-blodprøve og igangværende graviditet bekræftet ved ultralyd. Alle proportioner blev estimeret for opstartede og overførte cyklusser med 95% konfidensintervaller (CI). Vi brugte en konservativ strategi under antagelse af, at ingen af ​​de kvinder, der ikke vendte tilbage til yderligere behandlinger, havde en levende fødsel.

Konklusion
Sammenlignet med andre studier af CLBR efter flere ovariestimuleringer ved anvendelse af spaltningsstadieoverførsel, præsenterer vores undersøgelse en betydelig effekt i IVF-succesraten, når der kun anvendes blastocystoverførsel. I kliniske omgivelser synes overførsel af blastocyster at være en levedygtig metode.

Læs hele artiklen her

Publiceret: 21. 04. 2021.

PH.D. PROJEKT

1. Januar 2016 påbegyndte Aagaard Klinik en erhvervsPhD om sædkvaliteten hos mænd.

Projektet, som foregår på klinikken og udføres af molekylærbiolog Anne Sofie Rex, vil blandt andet undersøge, om der er en sammenhæng mellem brud på DNA strengen i sædcellerne og deres evne til at befrugte et æg. Projektet vil ligeledes undersøge, om et kosttilskud indeholdende granatæbleekstrakt og galangarod kan ’hele’ nogle af bruddene og dermed øge graviditetschancen hos partneren.

Undersøgelserne til projektet foretages ved hjælp af et flowcytometer, der kan adskille sædcellerne fra hinanden og lægge dem på en lang række; herefter belyses hver enkelt sædcelle, og lyset fluorescerer forskelligt afhængig af, om der er få eller mange DNA skader i sædcellerne. Med denne teknik er det muligt at undersøge 10.000 sædceller på kort tid og derved få et præcist billede af sædcellernes ’indre’ kvalitet.

Anne Sofie Rex er pr. 1. januar 2016 indskrevet på ph.d. studiet på Odense Universitetshospital. Projektet er blandt andet finansieret via Innovationsfonden og hovedvejleder er professor, overlæge og ph.d., Jens Fedder. Jørn Aagaard, tidligere Cheflæge på Aagaard Klinik, er medvejleder på projektet.  

Håbet er, at Aagaard Klinik bliver endnu bedre til at hjælpe de fertilitetspatienter, der af uforklarlige grunde, ikke opnår graviditet på naturlig vis. Ligeledes er målet at kunne tilbyde endnu bedre sæd til de patienter, der køber donorstrå i klinikkens egen sædbank, Skejby CryoBank.

Anne Sofie Rex forsvarede sit ph.d. studie i april 2021.

ET UNDERSØGELSESAPPARATUR AF HØJ KVALITET

Aagaard Klinik fokuserer på resultater igennem forskning og viden. Derfor er vores undersøgelsesapparatur af høj kvalitet. Klinikken har bl.a. en ultralydsscanner (GE PE 10), der kan udføre de mest avancerede scanninger, både i forbindelse med gynækologiske undersøgelser og operationer og i forbindelse med fertilitetsudredning og -behandling.