WIN test

WIN test

Mulighed ved gentagne implantationsfejl

Vi kan finde det passende tidspunkt for overførsel af embryo

Hos Aagaard kan vi, for patienter med gentagne implantationsfejl, hjælpe med at bestemme det mest passende tidspunkt for overførsel af et embryo ved at udføre WIN-testen. Dette kan du få tilbudt ud fra en lægelig vurdering.

Denne test hjælper med at vurdere endometriets modtagelighed under implantationsvinduet. Mere specifikt gør denne test det muligt at vide, om en endometrieprøve er 'receptiv' eller 'ikke-receptiv' for implantation af et kompetent embryo. Dette kan opnås for patienter i en naturlig cyklus eller ved hjælp af hormonsubstitutionsterapi (HRT).

Denne tilgang optimerer den medicinske behandling af patienten ved at:

• Sparer tid ved at begrænse antallet af forsøg

• Undgå unødig optøning og embryooverførsel

• Identifikation af tidspunktet i cyklussen, hvor modtageligheden er optimal

• Forøgelse af en patients chancer for at opnå graviditet