Patientgrupper

HAR DU EN SUNDHEDSFORSIKRING?

Hvis du har tegnet en sundhedsforsikring privat eller gennem dit arbejde, kan du frit vælge behandlingssted. Hvis du ønsker behandling hos Aagaard Klinik, skal du blot kontakte dit forsikringsselskab, hvor du vil blive informeret om selskabets procedurer for det videre forløb. Vi vil til enhver tid være behjælpelig med udfyldelse af eventuelle papirer.

Har du en sundhedsforsikring, kan du forvente at blive udredt inden for 10 dage. 

BETALER DU SELV?

Visse behandlinger dækkes ikke af din sundhedsforsikring. Det gælder f.eks. IVF behandling. Her betaler du selv. 

Din behandling hos Aagaard Klinik dækkes ikke din sundhedsforsikring, hvis ikke du har dansk statsborgerskab.

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken for nærmere information.

Få 10 % rabat på gynækologiske behandlinger med Sygeforsikringen "danmark"

Der ydes en rabat på 10% på alle gynækologiske behandlinger, hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark" og selv betaler for din behandling. For at opnå rabatten, skal du huske at gøre opmærksom på, at du er medlem af Sygeforsikringen "danmark", når du booker en tid på klinikken.

ER DU VENTELISTEPATIENT?

Udredningsgaranti på 30 dage

Udredningsgarantien betyder, at hvis du bliver syg og henvist til et offentligt sygehus, har du ret til en udredning inden for 30 dage regnet fra den dag, sygehuset modtager henvisningen. Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for 30 dage på det sygehus, som du er henvist til, skal regionen sørge for, at din udredning kan foregå på et andet sygehus eller på et privathospital, som regionen har indgået aftale med.

Udvidet frit sygehusvalg for offentlige patienter

Fra 1. oktober 2016 indebærer behandlingsgarantien ’Udvidet frit sygehusvalg’, at såfremt ventetiden på din behandling på et offentligt sygehus overstiger 1 måned, har du ret til at vælge behandling på en privatklinik. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til Aagaard Klinik eller en anden privatklinik i hele landet.

Find ventetider på behandlinger på venteinfo.dk

Du kan læse mere om udrednings- og behandlingsgaranti på sundhed.dk