Mental support during fertility treatment

Mental støtte

Mental støtte under fertilitetsbehandling

Fertility Coach Aagaard Fertilitetsklinik
Oplever du, at fertilitetsbehandlingen sætter gang i nye tanker og følelser, som kan være svære at håndtere? Aagaard Klinik har et samarbejde med Fertilitetscoach Jessie Egedal og Fertilitetsterapeut Tina Teglgaard.

Fertility Care
Fertility Care er en almenvelgørende forening, der tilbyder gratis støtte og rådgivning til alle berørt af ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling. Deres rådgivning har fokus på forebyggelse og behandling af de psykosociale omkostninger, som barnløshed og dens behandling kan medføre.

Deres rådgivningstilbud er bemandet med fertilitetssygeplejersker og jordemødre med speciale erfaring og faglig støtte- og rådgivningskompetencer. En samtale hos dem er fortrolig og underlagt tavshedspligt. 

Det er nemt at booke en samtale via deres hjemmeside: www.fertilitycare.dk.

LFUB - Landsforeningen for ufrivilligt barnløse
Patient- og landsforening siden 1990, der tilbyder psykosocial rådgivning, socialrådgivning, rådgivning om sexologi mv.
www.lfub.dk

WaWa Fertility
Wawa app er en personlig assistent der guider dig gennem din fertilitetsbehandling. Her får du værktøjer og følelsesmæssig støtte. Læs mere om wawa her