Sædanalyse

Sædanalyse

Mandlig udredning og sædanalyse

Hos Aagaard Klinik kan vi lave en grundig udreding af manden

En udredning for mandlig infertilitet vil inkludere flere trin.

Efter 1 . konsultation vil manden som oftest aflevere en sædprøve for at få denne vurderet. Hvis I vælger en mandlig udredning, vil prøven blive evalueret på både antal, bevægelig og den indre kvalitet af sædcellerne. Man vil også undersøge den væske, som sædcellerne befinder sig i (sædplasma).

Når vi modtager en sædprøve, vil vi i første omgang måle volumet og vurdere den i mikroskopet, hvor vi blandt andet undersøger antallet og bevægeligheden af sædcellerne. Hvis prøven skulle vise sig at være nedsat, vil vi oprense sædprøven og samle sædcellerne i et mindre volumen. Herved kan vi bedre vurdere, hvilken type fertilitetsbehandling prøven egner sig bedst til.

Analyse for DNA skader
Inden oprensning tager vi lidt sæd fra og fryser. Denne prøve benyttes til en flow cytometrisk analyse, hvor mængen af DNA skader indeni sædcellerne bestemmes. Mange studier har vist, at der er en sammenhæng mellem mængden af DNA skader og chancen for at opnå graviditet – enten spontant eller efter IUI behandling. Risikoen for at miste graviditeten undervejs er også højere hos par, hvor manden har forhøjet mængde af DNA skader.

Analyse for oxdativt/reduktiv stress
Årsagen kan også findes i det omkringliggende miljø, sædcellerne befinder sig i.
Inden oprensning tager vi lidt sæd til analyse for oxidativt stress i sædplasma. Hvis den oxidative stress er for høj, vil man mere indgående undersøge, hvor dette kan stamme fra. Man kan også have for mange antioxidanter. Analysen er altså et vigtigt skridt for at kunne rådgive patienterne i den rigtige retning.

Hvis I er i fertilitetsbehandling på Aagaard Fertilitetsklinik, og vi finder at mængden af DNA skader er for højt, eller vi ser oxidativ/reduktiv stress, vil vi tilbyde en konsultation, hvor mulige livsstilsfaktorer vendes for at finde den underliggende årsag til problematikken. Der laves også en skanning af testiklerne hvis relevant (oftest i forbindelse med DNA skader).

Hvis mængden af DNA skader er forhøjet, eller vi har fundet oxidativ/reduktiv stress, vil vi oftest bede dig komme med en ny prøve efter nogle måneder. Denne er inkluderet i prisen.

Se prisen for udredning for mandlig infertilitet her.

*I nogle tilfælde kan det være relevant at tage en blod- eller urin prøve, for at undersøge de underliggende årsager nærmere. Der må påregnes yderligere betaling for dette.

Hvis I ikke er i fertilitetsbehandling på Aagaard Fertilitetsklinik kan en konsultation hos én af klinikkens behandlere tilkøbes, ligesom det er muligt at tilkøbe en testisskanning.

Sædanalyse

Hvis I ikke ønsker udredning, kan vi også tilbyde at lave en almindelig sædanalyse. En sædanalyse kan vi foretage på klinikken. Sædprøven kan laves derhjemme eller på klinikken. Vi har et fint rum indrettet hertil. Laves den derhjemme, får du et sædglas med navn og CPR nr. og afleverer den som oftest om morgenen. Prøven må højst være 1 time gammel og skal opbevares ved kropstemperatur. Herefter analyseres sædprøven i vores laboratorium. Her måler vi volumet og vurdere den i mikroskopet, hvor vi blandt andet undersøger antallet og bevægeligheden af sædcellerne. Hvis prøven skulle vise sig at være nedsat, vil vi oprense sædprøven og samle sædcellerne i et mindre volumen. Herved kan vi bedre vurdere, hvilken type fertilitetsbehandling prøven egner sig bedst til.

Pris for sædanalyse kan ses her.

Sæddeponering

Der kan være mange grunde til at få nedfrosset sæd. Sæddeponering kan være en god idé, hvis:

  • Du skal gennemgå medicinsk behandling, der kan have skadelig virkning på sædcellerne (f.eks. strålebehandling eller kemoterapi)
  • Du har vanskeligt ved at levere sæd på ægudtagningsdagen
  • Du er forhindret i at møde på dagen for insemination eller ægudtagning
  • Du overvejer at lade dig sterilisere

50 - 70 % af sædcellerne vil gå til grunde under fryse- og optøningsprocedurerne. Derfor er det vigtigt, at sædens egnethed til nedfrysning vurderes forud for nedfrysningen.