PCOS

FERTILITET

På et tidspunkt i livet kan man som enlig eller par have et ønske om at få børn. Det er ganske naturligt, men kan af forskellige årsager være indviklet.

Hos Aagaard Fertilitetsklinik tilbyder vi alle former for moderne fertilitetsbehandling. Vi har et fuldt udbygget udredningsprogram for både kvinder og mænd. 

Vores vigtigste opgave er, at skabe et individuelt og trygt behandlingsforløb, hvor I er trygge og føler jer godt informeret om jeres forløb samt om den gældende lovgivning på området.

HVEM KAN HJÆLPES

Lov om assisteret reproduktion (kunstig befrugtning) giver os mulighed for at hjælpe barnløse par, lesbiske og enlige kvinder. Vi må behandle, indtil kvinden fylder 46 år (VEJ9351 - pkt. 5).

Barnløse par kan forvente at blive henvist til fertilitetsudredning efter 1 års normalt samliv/sexliv, uden opnået graviditet. Dog kan der henvises til fertilitetsudredning tidligere, hvis der f.eks. er en oplagt årsag til barnløsheden, eller ved høj alder hos kvinden (VEJ9351 - pkt. 5.1).

I Danmark er det tilladt at bruge donoræg og donorsæd i forbindelse med fertilitetsbehandling (VEJ9351 – pkt. 9). Der er valgfrihed med hensyn til donationsform, både for den enkelte donor, og for det par eller den enlige kvinde, som ønsker behandling med donoræg eller donorsæd (VEJ9351 – pkt. 9.2). Alle raske kvinder mellem 18 og 35 år kan frivilligt donere æg. Det gælder også, hvis du er i fertilitetsbehandling (VEJ9351 – pkt. 9.4).

Du kan læse mere om procedure og godtgørelse i forbindelse med ægdonation her.