15 maj 2019

Kvalitet i højsæde

Aagaard Klinik logo

Forfatter

Aagaard Klinik

Aagaard klinik og herunder Skejby Cryobank har valgt at lade sig kvalitetssikre hvert 3. år efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for at sikre at klinikkerne til stadighed bliver udfordret på at vedligeholde den bedste og ønskede kvalitet. Klinikken blev godkendt i 2013 og 2016

Igen blev klinikken april 2019 godkendt uden bemærkninger på alle 45 standarder og 197 indikatorer med følgende beskrivelse:

”Aagaard klinik er et veldrevet privathospital med en klar analyse af de strategiske udfordringer, der omgiver de private hospitaler. Klinikken har en velfungerende kvalitetsorganisation, som også håndterer

Hygiejneorganisationen. Den løser opgaverne på såvel den korte som lange bane. De store linjer tegnes på halvårs møder, mens de umiddelbare kvalitetsforbedringer skaffes på ugentlige møder i den udstrækning, der er behov for det. Klinikken har et fagligt niveau ud over det sædvanlige som også afspejler sig i det samlede personale.  Personalet er uddannet til de delegerede opgaver og til stadighed superviserede, så kvaliteten altid er intakt. Der er fremragende patientkontakt på alle niveauer og fagligheder. ”

Vi er utrolig stolte af vores samlede kvalitetsarbejde og den kvalitet vi leverer på alle niveauer. Derudover er vi stolte af, at have den eneste danske Cryobank, der er godkendt efter DDKM.

Vi glæder os over besøget fra IKAS. Surveyerne har en yderst professionel tilgang, og der var mange fine drøftelser undervejs.

Læs hele rapporten her.

Læs mere om DDKM her.

Share this