7 januar 2021

Graviditet og Covid-19 Vaccine

Aagaard Klinik logo

Forfatter

Aagaard Klinik

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Følgende er fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside - du kan se, hvad de skriver på deres hjemmeside her.

Gravide - Må gravide vaccineres?

Selvom de aktuelt tilgængelige data ikke tyder på nogen øget risiko for den gravide eller for graviditeten, er der i øjeblikket utilstrækkelig dokumentation til at anbefale brugen af covid-19-vacciner under graviditeten. Vaccination af gravide bør kun overvejes, hvis de potentielle fordele opvejer de potentielle risici for mor og barn.

Hvor lang tid skal der gå, fra man er vaccineret, til man bliver gravid?

Der er i Danmark ingen anbefaling om afvente graviditet i en periode efter vaccination med Cominarty®.

Hvad hvis man vaccinerer en ikke-erkendt gravid?

Såfremt graviditet alligevel påvises efter vaccination, kan den gravide oplyses om, at Pfizer-BioNTech Covid-19 mRNA-vaccine ikke er en levende, svækket vaccine, og det derfor antages, at der er ingen eller meget ringe risiko for fosterskade. Kvinden kan efter behov henvises til rådgivning på en obstetrisk afdeling. Afbrydelse af graviditet efter utilsigtet vaccination bør ikke anbefales alene af den årsag.

Hvad gør man, hvis en kvinde har fået den første vaccine og finder ud af, at hun er gravid, inden hun skal have næste vaccine?

Hvis en kvinde finder ud af, at hun er gravid, efter at hun er startet med et vaccinationsforløb, skal hun gennemføre sin graviditet, inden hun får sin anden covid-19 vaccination. Afbrydelse af graviditet efter vaccination bør normalt ikke anbefales.

Må en ammende kvinde vaccineres?

Comirnaty® er ikke undersøgt og godkendt til kvinder, der ammer. Den potentielle risiko for det diende barn er ukendt. Kvinder, der ammer, vil derfor for nuværende ikke være en målgruppe for vaccination mod COVID-19 i Danmark.

Hvis en ammende kvinde er i en risikogruppe, vil det være en afvejning af fordele og ulemper ved vaccination, og kvinden kan derfor vælge at lade sig vaccinere, fx hvis hun selv er i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19.

Kilde: sst.dk

Share this