Behandlinger

Årsagen til barnløshed og manglende fertilitet kan findes hos både kvinder og mænd. Behandlingen afhænger af jeres ønsker og historie. Vi anbefaler således, at I ringer til klinikken for en uforpligtende samtale. Vi vil gennemgå jeres tidligere undersøgelser og behandlinger, så vi i fællesskab kan finde frem til et udredningsprogram og den behandling, der er bedst for jer.

GODT NYT TIL FERTILITETSPATIENTER PÅ OFFENTLIGE VENTELISTER

Er du berettiget til fertilitetsbehandling, men på venteliste på grund af omstruktureringen af de offentlige fertilitetsklinikker i Region Midt?

DU BETALER KUN FOR DET, DU FÅR

Hos Aagaard Fertilitetsklinik betaler du kun for det, du får – intet mere, intet mindre. Således indbefatter kontrakter med 3 IVF/ICSI behandlinger altid 3 gennemførte behandlinger med ægoplægning eller i alt 5 afbrudte behandlinger.

Dette betyder, at hvis ikke der er blastocyster på 5. dag, og ægoplægningen derfor aflyses, anses behandlingen ikke som gennemført men derimod som en afbrudt behandling.

ÅRSAGER TIL BARNLØSHED

Der kan være mange årsager til barnløshed:

  • Lukkede eller manglende æggeledere
  • Sammenvoksninger (endometriose)
  • Nedsat sædkvalitet eller manglende sædceller
  • Manden er tidligere steriliseret

Endeligt kan årsagen til barnløshed være uforklaret, dvs. at hverken manden eller kvinden tilsyneladende fejler noget.

BEHANDLINGSMULIGHEDER

KUNSTIG BEFRUGTNING IVF

Kunstig befrugtning også kaldet reagensglasbehandling og ægtransplantation

ICSI

Befrugtning af ægget ved mikroinsemination, dvs. at en enkel sædcelle indsprøjtes i ægget

ÆGDIAGNOSTIK (PGD)

Det befrugtede æg diagnosticeres for kendte genetiske sygdomme, som manden eller kvinden er bærere af. Det kunne f.eks. være huntingtons chorea eller cystisk fibrose.

ÆGSCREENING (PGS)

Det befrugtede æg screenes for at sikre, at 23 kromosompar (22 autosomer og kønskromosomerne X og Y) er til stedet, dvs. at ægget har et normalt kromosomantal.

ASSISTED HATCHING

I laboratoriet laves et lille hul i æggeskallen inden æggene lægges tilbage i livmoderen

TESA

Kirurgisk udtagning af sædceller fra testiklerne, hvis manden er steriliseret eller ikke kan levere sædceller på vanlig vis

ÆGDEPONERING

Nedfrysning af befrugtede æg af høj kvalitet efter IVF behandling

SÆDDEPONERING

Nedfrysning af sæd i tilfælde hvor:

  • manden skal gennemgå medicinsk behandling, der kan have skadelig virkning på sædcellerne
  • manden har vanskeligt ved at levere sæd på ægudtagningsdagen
  • manden er forhindret i at møde på dagen for insemination eller ægudtagning
  • manden overvejer at lade sig sterilisere

INSEMINATION IUI

Inseminationsbehandling med partners sæd (IUI-H) 
Inseminationsbehandling med donorsæd (IUI-D)  

KUNSTIG BEFRUGTNING IVF Kunstig befrugtning også kaldet reagensglasbehandling og ægtransplantation
ICSI Befrugtning af ægget ved mikroinsemination, dvs. at en enkel sædcelle indsprøjtes i ægget
ÆGDIAGNOSTIK (PGD) Det befrugtede æg diagnosticeres for kendte genetiske sygdomme, som manden eller kvinden er bærere af. Det kunne f.eks. være huntingtons chorea eller cystisk fibrose.
ÆGSCREENING (PGS) Det befrugtede æg screenes for at sikre, at 23 kromosompar (22 autosomer og kønskromosomerne X og Y) er til stedet, dvs. at ægget har et normalt kromosomantal.
ASSISTED HATCHING I laboratoriet laves et lille hul i æggeskallen inden æggene lægges tilbage i livmoderen
TESA Kirurgisk udtagning af sædceller fra testiklerne, hvis manden er steriliseret eller ikke kan levere sædceller på vanlig vis
ÆGDEPONERING Nedfrysning af befrugtede æg af høj kvalitet efter IVF behandling
SÆDDEPONERING Nedfrysning af sæd i tilfælde hvor:
- manden skal gennemgå medicinsk behandling, der kan have skadelig virkning på sædcellerne
- manden har vanskeligt ved at levere sæd på ægudtagningsdagen
- manden er forhindret i at møde på dagen for insemination eller ægudtagning
- manden overvejer at lade sig sterilisere
INSEMINATION IUI Inseminationsbehandling med partners sæd (IUI-H) 
Inseminationsbehandling med donorsæd (IUI-D)