Evita

6 april 2021

Kromosomtest af fosteret - helt risikofrit med blodprøve

Aagaard Klinik logo

Forfatter

Aagaard Klinik

Pressemeddelelse
6.4. 2021

 

Dansk biotek-virksomhed:
Global first mover med test, der viser en genetisk profil af fosteret

Den danske biotek-virksomhed, Arcedi Biotech, lancerer nu Evita Test Complete, som på globalt plan revolutionerer gravide kvinders mulighed for at få en klar genetisk profil af det ufødte barn i maven. Testen tjekker for alvorlige kromosomafvigelser – alene ud fra en blodprøve.

Hellere et prik i armen end en nål i maven. Sådan har mange gravide kvinder det verden over, når det gælder forsterdiagnostik. Derfor forventer den danske biotek-virksomhed, Arcedi Biotech, stor international interesse og efterspørgsel efter en ny test, som virksomheden nu lancerer.  

Og - det er første gang i historien, at en gravid kvinde og familien kan få en genetisk profil af alle fostrets 22 par kromosomer samt kønskromosomer. Det er et sundhedsteknologisk tigerspring fremad, fordi testen bygger på en helt almindelig blodprøve fra moderen og derfor er helt uden risiko for barnet.

Tryghed i graviditeten
”Vores mål med testen er at skabe tryghed i graviditeten. Den er et resultat af 16 års forskningsarbejde mellem det offentlige og private. Det er historien om videnskab på højt niveau, ildsjæle, tusindvis af timer bag mikroskopet og tålmodige penge,” fortæller Palle Schelde, som er direktør for selskabet og blandt de forskere, som har været med hele vejen.

Klinisk professor i fosterdiagnostik på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Ida Vogel, siger om det offentlige/private samarbejde, som har resulteret i den nye test: ”Vores forskningssamarbejde har i alle årene været båret af et stærkt, fælles ønske om at revolutionere fosterdiagnostikken. Sammen har vi nået en milepæl og har fundamentet for at nå endnu flere vigtige resultater i fremtiden.”

Alternativ til moderkagebiopsi

Moderkagebiopsien har i mange år været standarden, og til trods for en relativ lille risiko for ufrivillig abort er det samtidig den form for fosterdiagnostik, mange gravide frygter. Evita Test Complete kan blive et alternativ til moderkagebiopsien. Testen finder en lang række af de kromosomafvigelser, der i dag kun findes med en moderkagebiopsi. Kromosomafvigelser kan medføre syndromer som Downs syndrom, Edwards syndrom, Pataus syndrom samt en række andre kendte genetiske forhold, som kan få alvorlig indflydelse på barnets liv.

Testen bliver til en start et tilbud til alle gravide mod betaling. Aagaard Klinik i Aarhus bliver først til at tilbyde testen i Danmark. Her kan alle kvinder – uanset om de er i højrisikogruppe[1] eller ej eller i behandling på klinikken i forvejen – vælge at købe testen, hvis de gerne vil kende til deres kommende barns genetik og eventuelle kromosomafvigelser.

”Testen er helt unik og et nyskabende tilbud til de stadig flere familier, som gerne vil kende deres ufødte barns genetik. Det skaber tryghed i graviditeten, og vi forventer en god efterspørgsel efter testen, fordi alle kvinder – helt uden risiko for abort – nu kan få svar på barnets kromosomer,” siger Johnny Hindkjær, laboratoriechef hos Aagaard Klinik.

Fandt fosterceller i moders blod
Evita Test Complete bygger på mange års arbejde med at finde og isolere fosterceller i moderens blod - og anvende cellernes DNA til at give et klart genetisk billede af fosteret. Mange sagde, at det var umuligt, men det lykkedes, og bag lanceringen står et forskerhold på ca. 25.

Forskningsarbejdet tog sin begyndelse for mere end 20 år siden, hvor en forskergruppe – med nu afdøde professor Steen Kølvraa i spidsen – satte sig for at knække koden med at finde og isolere fosterceller i moders blod.
Læs historien om starten på forskningsindsatsen her.

Fremtiden  
”Samarbejdet på tværs af det offentlige og private er en succes og et omdrejningspunkt for fremtidens forretning. Det er genetikerne på Aarhus Universitetshospital, der analyserer fostercellerne i blodprøven, og det er det offentlige, der følger op over for den gravide i de tilfælde, hvor der er afvigelser i kromosomer. Fra privat side kommer vi med en teknologi og know how samt et færdigt koncept og set up, der kan sikre udbredelse af testen til hele verden. Det er et stærkt match,” fortæller Palle Schelde.

Ambitionen er at brede testen ud via flere fertilitetsklinikker. Først i Danmark og efterfølgende i Europa og USA.


For yderligere information:
Palle Schelde, direktør for Arcedi Biotech, tlf.: +45 29 64 15 45, mail: ps@arcedi.com
Læs om Evita Test Complete: www.evitatest.dk

Pressefotos kan frit benyttes.

Fakta

Graviditeter:

 • 60.000 fødsler i Danmark hvert år.
 • 97 pct. er graviditeterne betegnes som normale.
 • 3 pct. af graviditeterne - fostret har en eller flere genetiske afvigelser.

Om Evita Test Complete: www.evitatest.dk

 • Evita Test Complete er den første blodprøvetest i verden, som giver et billede af alle barnets kromosomer (22 par + 2 kønskromosomer).
 • Prisen er 12.000 kr. for testen, som foretages i uge 10-14.
 • Evita Test Complete kombineres med en individuel lægelig ekspertvurdering af, om der er væsentlige kromosomafvigelser. 
 • Når der konstateres afvigelser, som kræver ekstra opmærksomhed, får den gravide tilbudt en samtale med en læge med ekspertviden i klinisk genetik. Her drøftes resultat og det videre forløb.
 • Testen analyser for en række alvorlige kromosomafvigelser, som kan medføre syndromer som: Downs syndrom, Edwards syndrom, Pataus syndrom, samt andre væsentlige kromosomafvigelser, der kan få stor betydning for det kommende barns livskvalitet.
   

Nuværende tilbud til gravide:

 • Årligt er ca. 1800 gravide i højrisikogruppen. I dag får de tilbudt en moderkagebiopsi eller en cellefri NIPT-test (en blodprøve, som giver svar på 5 par kromosomer).

Om Arcedi Biotech: www.arcedi.com

 • Arcedi Biotech er en dansk biotekvirksomhed, som bygger på et privat/offentligt samarbejde ud fra en fælles interesse for kortlægning af fosterdiagnostik.
 • Har til huse på Aarhus Universitetshospital og består af et team på ca. 25 forskere og højtspecialiserede medarbejdere.
 • Bagger-Sørensen familien har siden 2013 været den finansielle partner i selskabet. 

Læs mere om Evita Test Complete på Aagaards hjemmeside her.

 


[1] Alder eller arvelige sygdomme i familien – almindelige årsager til, at kvinder karakteriseres som værende i en højrisikogruppe. 

Share this