Johnny Hindkjær Aagaard Klinik PGT

Johnny Hindkjær

Videnskabelig Direktør og Laboratoriechef

Johnny Hindkjær er Laboratoriechef

Jeg er uddannet biolog og kemiker og arbejder som Videnskabelig Direktør og laboratoriechef i fertilitetslaboratoriet samt andrologisk laboratorie på Aagaard Klinik. Det er mit ansvar at kvalitetssikre de anvendte laboratorieteknikker. Jeg har 20 års erfaring som laboratorieleder på Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital.

New enquiries
+45 86 12 61 21

aagaard clinic
Aagaard Fertility Clinic offer the most comprehensive and cohesive range of treatments for gynaecology and fertility in Denmark.