Jens Michael Hertz

Jens Michael Hertz

Professor og overlæge, Dr.Med.

Jens Michael Hertz er Professor og overlæge, Dr.Med.

Jeg er uddannet speciallæge i klinisk genetik og har mange års erfaring i specialet. De seneste 19 år som overlæge, først på Klinisk Genetisk Afdeling, AUH, og nu OUH. Jeg er tilknyttet AAGAARD Klinik som konsulent, og min primære opgave er at varetage den genetiske screening af donoraspiranter til Skejby CryoBank. Desuden er det min opgave at rådgive i forbindelse med PGS behandling.

New enquiries
+45 86 12 61 21

aagaard clinic
Aagaard Fertility Clinic offer the most comprehensive and cohesive range of treatments for gynaecology and fertility in Denmark.