Mental sundhed fertilitetsbehandling

Psykisk støtte

Mental sundhed i Fertilitetsbehandling

Fertility Care:
Videnscentret Fertility Care er en alment velgørende fond, hvis formål er at støtte dig/jer, der kæmper med ufrivillig barnløshed og gennemgår fertilitetsbehandling. Fertility Care tilbyder gratis telefonrådgivning, hvor der sidder coaches og terapeuter med specialisterfaring indenfor de psykiske og sociale problematikker som dig, der gennemgår fertilitetsbehandling ofte oplever. Du kan få gratis støtte og rådgivning til dig, din partner og dine pårørende kan også ringe til Fertility Care.
Fertility Care rådgiver og støtter indenfor alle de områder, der typisk bliver berørt, når man som dig, gennemgår et behandlingsforløb. De sidder klar; med både lyttende ører og redskaber, så du bliver bedre i stand til at håndtere og mestre den livssituation du befinder dig i lige nu.
www.FertilityCare.dk