Klagemuligheder

Klager

Styrelsen for Patientklager fungerer som én samlet indgang for dem, der ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientklager behandler blandt andet klager om tilsidesættelse af patientrettigheder – for eksempel, hvis du ikke har modtaget behandling til tiden eller fået den behandling, du har krav på.

https://stpk.dk/

Utilsigtet hændelse

Hvis du er blevet udsat for en utilsigtet hændelse – noget, der kan skade dig, selv om det ikke var meningen – kan du indrapportere den.

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Patienterstatning

Du kan søge om erstatning hos Patienterstatningen, hvis du er kommet til skade i forbindelse med din behandling.

https://pebl.dk/

 

Endelig modtager Aagaard klinik altid gerne feedback og tilbagemeldinger – ligesom vi er behjælpelige, hvis du ønsker hjælp til en af ovenstående klagemuligheder.