Gender

25 November 2020

Vil du deltage i et forskningsprojekt?

Aagaard Clinic logo

Written by

Aagaard Clinic

Hvordan kan du bedst sikre, at du får den bedste blastocyst tilbage i livmoderen efter IVF-behandling?
Valg af den bedste blastocyst giver den største chance for graviditet.

Baggrund:

Valget af den bedste blastocyst inden resektion er baseret på blastocystens morfologi (udseende). Begrundelsen bag, og hvor mange faktorer man inkluderer i dette øjebliksbillede, betyder ikke nødvendigvis, at man bruger al den information, der er tilgængelig efter befrugtning af ægget.

Da vi dyrker alle befrugtede æg i et embryoskop, har vi muligheden for løbende at tage billeder af ægens udvikling. Billedsekvensen giver os en stor mængde data, som vi sandsynligvis ikke har været i stand til at udnytte fuldt ud hidtil.

Ved hjælp af kunstig intelligens vil vi undersøge, om en computerbaseret analyse af dette datasæt vil gøre det lettere for os at vælge ægget med størst chance for graviditet.

Virtus Health har i samarbejde med Vitrolife, Sweden AB, udviklet et computerbaseret kunstigt intelligenssystem (iDA), som er i stand til at analysere den meget store mængde data, der er tilgængelig på grund af billedoptagelsen de første 5 dage af ægets udvikling .

Formål:

Vi ønsker nu at gennemføre et studie, hvor udvælgelsen af ​​din / din mest egnede blastocyst foretages enten ved hjælp af kunstig intelligens (iDA) eller ved den hidtil anvendte metode foretaget af en af ​​laboratorieembryologerne.

Deltagelse:

Du skal være i fertilitetsbehandling på Aagaard Klinik. Selvfølgelig er det frivilligt, om du vil deltage eller ej, og du kan altid vælge at trække din accept af deltagelse tilbage. Uanset om du deltager eller ej, har det ingen indflydelse på din behandling generelt. Hvis du vil deltage, skal du meddele dette, når du starter din IVF-behandling på Aagaard Klinik. Vi vil gerne have så mange som muligt involveret i dette projekt, så du er meget velkommen til at deltage.
Du får udleveret en detaljeret deltager information og en samtykkeerklæring før du tager endelig stilling om deltagelse i forskningsprojektet.

Hvem kan deltage:

Kvinder, der har brug for IVF / ICSI-behandling, og som har til hensigt at få en frisk blastocyst den 5. dag.

Kvinder under 42 år.

Kvinder, der har mindst 2 blastocyster på dag 5

Godkendelse:

Eksperimentet er godkendt af Science Ethics Committee for Central Region. Hvis du vil høre mere om forsøget, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Du vil altid modtage både mundtlig og skriftlig information, før du beslutter dig. Du har generelt ret til en refleksionsperiode. Du kan også medbringe en assistent til den mundtlige information.

Derudover henvises til Forskningsministeriets hæfte "Før du beslutter dig", som du modtager sammen med det skriftlige informationsmateriale.

Bivirkninger, risici, komplikationer og ulemper:

Indtil tidspunktet for udvælgelsen vil alle patienter modtage klinikkens sædvanlige behandlingsprocedure. Det er kun udvælgelsen af ​​blastocyst til placering, der er forskellig, og dermed muligvis. rækkefølgen, hvor blastocysterne placeres. Alle overskydende blastocyster fra behandlingen fryses til senere behandling i en "frysebehandling". Ingen blastocyster kasseres i projektet.

Økonomi:

Dette projekt støttes ikke økonomisk, og der tages ikke økonomisk hensyn til deltagelse i projektet.

Share this