27 April 2020

Dispensation for aldersgrænse

Aagaard Klinik logo

Autor

Aagaard Klinik

Kvinder, der falder under aldersgrænsen i henhold til de normale regler for fertilitetsbehandling i Danmark, er foreløbigt fritaget indtil 1. juli. Dette kan øves, NÅR Aagaard Klinik skal åbne igen:

Undtagelse fra assisterede reproduktionsregler

§ 15. Bestemmelsen om, at assisteret reproduktion ikke må finde sted i tilfælde, hvor kvinden, der skal føde barnet, er ældre end 45 år, jf. Stk. § 6 i loven om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv. Finder ikke anvendelse.

§ 16. Bestemmelsen om, at befrugtede og ubefrugtede menneskelige æg kan opbevares i op til 5 år, hvorefter ægene skal destrueres, jf. Stk. 1, første afsnit, i loven om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning osv. Og § 2, stk. 1, i bekendtgørelsesnr. 672 af 8. maj 2015 om assisteret reproduktion, finder ikke anvendelse.

Ordren trådte i kraft den 5. april 2020, kl. 10:00.

Ordren ophæves 1. juli 2020 (hvad angår de to ovenstående afsnit).

Agenturet for patientsikkerhed er opmærksom på, at de to sektioner kun er relevante i forbindelse med en genåbning af fertilitetsbehandling i Danmark.

Share this