Malene Damgaard Aagaard

Malene Damgaard Jacobsen

Bioanalytiker

Malene Damgaard Jacobsen er Bioanalytiker

Jeg er uddannet bioanalytiker, og du kan møde mig i andrologisk laboratorie, hvor det er min opgave at oprense sædprøver til brug i inseminationsbehandling samt at foretage sædvurderinger. Du vil også møde mig i forbindelse med blodprøvetagning og i sædbanken, hvor det blandt andet er min opgave at varetage kommunikationen med donorer og aspiranter.

New enquiries
+45 86 12 61 21

aagaard clinic
Aagaard Fertility Clinic offer the most comprehensive and cohesive range of treatments for gynaecology and fertility in Denmark.