Celleforandringer

Celleforandringer på livmoderhalsen opdages i forbindelse med den regelmæssige kontrolundersøgelse hos din praktiserende læge. I ca. 5 % af disse prøver findes der celleforandringer. Der vil være tale om atypiske celler eller celleforandringer (dysplasi), hvilket i få tilfælde kan være et forstadium til kræft.

Hvis celleprøven viser atypiske celler eller dysplasi, kan Aagaard Klinik foretage en kikkertundersøgelse (kolposkopi), hvor der tages vævsprøver fra livmoderhalsen.

Hvis undersøgelsen af vævsprøverne bekræfter, at der er tale om moderat eller svær dysplasi, tilrådes det, at forandringerne fjernes. Det kan man gøre ved en kegleoperation.

En kegleoperation er et lille indgreb, der oftest foretages i fuld bedøvelse. Formålet med indgrebet er at fjerne det lille stykke af livmoderhalsen, hvor der ved kikkertundersøgelsen (kolposkopien) er konstateret celleforandring. Det stykke, der fjernes, sendes til Patologisk Institut til undersøgelse.

ANBEFALING AF VACCINATION MOD HPV INFEKTION (HUMAN PAPILLOMA VIRUS)

Alle, der har et seksualliv, kan principielt blive smittet med HPV. Infektionen er så almindelig, at man faktisk kalder det en slags seksuel forkølelse. HPV infektion er oftest uden symptomer. En kronisk HPV infektion kan give svære celleforandringer på livmoderhalsen, som i værste fald kan udvikle sig til livmoderhalskræft. Selv om man har fået konstateret og er blevet behandlet for celleforandringer på livmoderhalsen, anbefales det, at man bliver vaccineret, da der findes flere HPV typer.

EFTER OPERATIONEN

Efter operationen skal du holde dig i ro resten af dagen. Dagen efter operationen vil du blive ringet op af vores sygeplejerske for at høre, hvordan du har det. 

KONTROLTID OG OPFØLGNING

14 dage efter operationen kontakter vi dig vedr. prøvesvar pr. tlf./mail/brev.

Hvis alle celleforandringer er væk, anbefales det, at du får taget et celleskrab efter 3 måneder. Hvis denne prøve er uden abnorme celler, skal du have taget celleskrab hos din praktiserende læge efter 6 og efter 12 måneder. Herefter skal der blot tages celleskrab én gang årligt i 10 år. Ca. 95 % er fri for celleforandringer efter den første kegleoperation.